This is a free Purot.net wiki
  • View:

Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.